Kai Jones

Team Rider

Kai Jones

Born: 2006

From: Victor, Idaho

Riding Since: 2008

Favourite Mountain: Jackson Hole

Sponsors: Atomic Skis, Quiksilver Outerwear, Teton Gravity Research, Smith Optics, Habitat and Ski Addiction

Kai's Instagram